ho tro
  • Hỗ trợ khách hàng

  • icon yahoo Kinh Doanh Kinh Doanh

    Kinh Doanh - 0904 918 898

  • icon yahoo Tư Vấn Tư Vấn

    Tư Vấn - 0985 03 88 98

Thời gian: 8h-12h, 13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

Tel: (84.4)3 9766 703

Fax: (84.4)3 9766 703

Hotline1: 0985 03 88 98

Hotline2: 0904 918 898

Email: info@tis.vn

Website: tis.vn

  • Hotline: 0985 03 88 98 - 0904 918 898
Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

People Counting

People Counting

Giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Trang chủ / Khách hàng / Dự án / Time City

Time City

Với quy mô hai tầng hầm gửi xe, TIS cung cấp hai giải pháp

- Hệ thống báo chỗ và dẫn đường xe trong hầm

- Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh. 

Lần đầu tiên tại Việt Nam, TIS đã ứng dụng giải pháp điều khiển luồng xe ra vào bãi hoàn toàn tự động dựa trên công nghệ nhận dạng xe.

Các tin khác