ho tro
  • Hỗ trợ khách hàng

  • icon yahoo Kinh Doanh Kinh Doanh

    Kinh Doanh - 0904 918 898

  • icon yahoo Tư Vấn Tư Vấn

    Tư Vấn - 0985 03 88 98

Thời gian: 8h-12h, 13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

Tel: (84.4)3 9766 703

Fax: (84.4)3 9766 703

Hotline1: 0985 03 88 98

Hotline2: 0904 918 898

Email: info@tis.vn

Website: tis.vn

  • Hotline: 0985 03 88 98 - 0904 918 898
Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

People Counting

People Counting

Giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Trang chủ / Khách hàng / Dự án / Royal City

Royal City

Với quy mô 4 tầng hầm và hàng ngàn chỗ giữ xe oto và chục nghàn chỗ đỗ xe máy. TIS cung cấp hai giải pháp

- Hệ thống báo chỗ, giám sát chỗ trống, dẫn đường

- Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh với quy mô lớn 5 trạm kiểm soát, mỗi trạm 4 hệ thống. Lưu lượng ra vào cực lớn

 

Các tin khác