ho tro
  • Hỗ trợ khách hàng

  • icon yahoo Kinh Doanh Kinh Doanh

    Kinh Doanh - 0904 918 898

  • icon yahoo Tư Vấn Tư Vấn

    Tư Vấn - 0985 03 88 98

Thời gian: 8h-12h, 13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

Tel: (84.4)3 9766 703

Fax: (84.4)3 9766 703

Hotline1: 0985 03 88 98

Hotline2: 0904 918 898

Email: info@tis.vn

Website: tis.vn

  • Hotline: 0985 03 88 98 - 0904 918 898
Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

People Counting

People Counting

Giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Trang chủ / Giải pháp / Quản lý khu vui chơi

Quản lý khu vui chơi

People Counting, giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

People Counting, giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

Hệ thống đếm người cho trung tâm thương mại giúp khảo sát thông tin và lập kế hoạch chiến lược kinh doanh

Quản lý khu du lịch biển đảo

Quản lý khu du lịch biển đảo

Giải pháp tổng thể cho khu du lịch sẽ hỗ trợ bán vé điện tử, thanh toán điện tử, kiểm soát ra vào và kiểm soát doanh thu. Một giải pháp tổng thể của TIS ứng dụng cho các khu du lịch đa chức năng...

1