ho tro
  • Hỗ trợ khách hàng

  • icon yahoo Kinh Doanh Kinh Doanh

    Kinh Doanh - 0904 918 898

  • icon yahoo Tư Vấn Tư Vấn

    Tư Vấn - 0985 03 88 98

Thời gian: 8h-12h, 13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

Tel: (84.4)3 9766 703

Fax: (84.4)3 9766 703

Hotline1: 0985 03 88 98

Hotline2: 0904 918 898

Email: info@tis.vn

Website: tis.vn

  • Hotline: 0985 03 88 98 - 0904 918 898
Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

People Counting

People Counting

Giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Trang chủ / Sản phẩm / Phần cứng / Mạch tích hợp

Mạch tích hợp

Sensor tiệm cận đo khoảng cách

Sensor tiệm cận đo khoảng cách

Sensor nhận biết khoảng cách

Mạch công suất, rơ le điều khiển Access controls

Mạch công suất, rơ le điều khiển Access contr...

Mở rộng khả năng điều khiển các hệ thống cửa Acces...

Mạch điều khiển đơn

Mạch điều khiển đơn

Điều khiển barrier

Mạch điều khiển tích hợp

Mạch điều khiển tích hợp

Điều khiển các loại cửa qua mạng

1