ho tro
  • Hỗ trợ khách hàng

  • icon yahoo Kinh Doanh Kinh Doanh

    Kinh Doanh - 0904 918 898

  • icon yahoo Tư Vấn Tư Vấn

    Tư Vấn - 0985 03 88 98

Thời gian: 8h-12h, 13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

Tel: (84.4)3 9766 703

Fax: (84.4)3 9766 703

Hotline1: 0985 03 88 98

Hotline2: 0904 918 898

Email: info@tis.vn

Website: tis.vn

  • Hotline: 0985 03 88 98 - 0904 918 898
Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

People Counting

People Counting

Giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Trang chủ / Khách hàng / Dự án

Dự án

Landmark 81- Tòa nhà của những điều nhất

Landmark 81- Tòa nhà của những điều nhất

Landmark 81 va he thong kiem soat xe hien dai nhat

Vinhomes Gardenia sử dụng hệ thống kiểm soát và dẫn đường xe TIS

Vinhomes Gardenia sử dụng hệ thống kiểm soát và dẫn đường xe TIS

he thong kiem soat va dan duong tai do thi cao cap vinhomes gardenia

Chung cư cao cấp Vinhomes Ba Son lựa chọn hệ thống kiểm soát TIS

Chung cư cao cấp Vinhomes Ba Son lựa chọn hệ thống kiểm soát TIS

Vinhomes Golden River (Ba Son) lua chon he thong kiem soat xe va dan duong

Triển khai Access Cotrol tại Hoàng Thành Thăng Long

Triển khai Access Cotrol tại Hoàng Thành Thăng Long

Kiem soat ra vao Access Control Hoang Thanh Thang Long

Giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe tại Discovery Complex Cầu Giấy

Giải pháp kiểm soát bãi đỗ xe tại Discovery Complex Cầu Giấy

Hệ thống kiểm soát xe và dẫn đường tại Discovery Complex 302 Cầu Giấy