ho tro
  • Hỗ trợ khách hàng

  • icon yahoo Kinh Doanh Kinh Doanh

    Kinh Doanh - 0904 918 898

  • icon yahoo Tư Vấn Tư Vấn

    Tư Vấn - 0985 03 88 98

Thời gian: 8h-12h, 13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

Tel: (84.4)3 9766 703

Fax: (84.4)3 9766 703

Hotline1: 0985 03 88 98

Hotline2: 0904 918 898

Email: info@tis.vn

Website: tis.vn

  • Hotline: 0985 03 88 98 - 0904 918 898
Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

People Counting

People Counting

Giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Trang chủ / Khách hàng / Dự án

Dự án

Hệ thống quản lý đỗ xe thông minh tại HomeCity Trung Kính

Hệ thống quản lý đỗ xe thông minh tại HomeCity Trung Kính

HomeCity Trung Kính là dự án được triển khai giải pháp đỗ xe thông minh của TIS

Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long

Hoàng Thành Thăng Long là một danh thắng Việt Nam, nơi đây là Kinh thành xưa của Việt Nam. Tại đây, TIS đã triển khai hệ thống quản lý soát vé và sử dụng dịch vụ tham quan du lịch bằng hệ thống thẻ từ...

12