ho tro
  • Hỗ trợ khách hàng

  • icon yahoo Kinh Doanh Kinh Doanh

    Kinh Doanh - 0904 918 898

  • icon yahoo Tư Vấn Tư Vấn

    Tư Vấn - 0985 03 88 98

Thời gian: 8h-12h, 13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

Tel: (84.4)3 9766 703

Fax: (84.4)3 9766 703

Hotline1: 0985 03 88 98

Hotline2: 0904 918 898

Email: info@tis.vn

Website: tis.vn

  • Hotline: 0985 03 88 98 - 0904 918 898
Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

People Counting

People Counting

Giải pháp đếm khách hàng ra vào trung tâm thương mại

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Trang chủ / Sản phẩm / Bãi đỗ xe thông minh

Bãi đỗ xe thông minh

Coi xe - Bãi đỗ xe thông minh trên di động

Coi xe - Bãi đỗ xe thông minh trên di động

- Quản lý bằng hình ảnh người gửi ra và vào. Sử dụng camera máy ảnh để chụp. - Sử dụng thẻ mã vạch, thẻ QR code thuận tiện, tự động nhận dạng bằng camera máy ảnh. - Nhanh và thuận tiện, chỉ cần ...

1